dr_uwabe.jpg

部長 上部 一彦 准教授

 

診療内容

診療科の構成

心臓血管外科

特徴および特色

  • 手術だけでなく、術前、術後を通してのきめ細かい診療が可能である。
  • 冠状動脈バイパス術・弁置換・弁形成術・大動脈瘤・大動脈解離にわたる心臓血管手術全般に多数の経験がある。

主な検査項目

心臓カテーテル検査、冠動脈造影、血管造影、心大血管CT、MRI、ホルター心電図、心エコー検査、負荷心電図

主な手術・処置

  • 冠状動脈バイパス術、特に心拍動下冠動脈バイパス術
  • 心臓弁膜症手術(弁形成術、人工弁置換術)
  • 心房細動に対するメイズ手術
  • 大動脈瘤手術(胸部、腹部、解離性大動脈瘤)
  • 成人の先天性心疾患の手術
  • 心臓腫瘍
  • 末梢血管手術
  • 急性肺動脈塞栓症